Образование

Основни форми на обучение на логопедите

 photodune-3976205-group-of-university-students-l-1200x661

Правоспособност за практикуване на професията логопед се получава чрез университетска диплома.

 

Професионалистът, завършил бакалавърска и/или магистърска степен по логопедия, е генералист.

 

Специалност се придобива чрез национални или международни програми по отделните нарушения. Специализацията се прави във висшите учебни заведения  и е един от видовете постквалификация.

 

Продължаващото професионално развитие е част от ученето през целия живот. То се определя като съвкупност от обучителни дейности, чрез които логопедът поддържа и развива своите професионални качества през цялата си кариера, за да гарантира добра професионална практика.
Продължаващото професионално развитие трябва да се тълкува като обучение, което надгражда, допълва и актуализира знания, а не като заместител на базовото обучение в университите.

Повече за ППР може да прочетете тук