Х Национална конференция по логопедия
За нас

 

Националното сдружение на логопедите в България е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Основни цели на сдружението са:
Издигане престижа и популяризиране на логопедията в страната и в чужбина;
Развиване и подпомагане на теорията и логопедичната практика.
Оптимизиране качеството на логопедичната дейност с цел постигане на максимална социална адаптации (реадаптация) на лицата с комуникативни нарушения.

 
Х Национална конференция по логопедия

На 2, 3 и 4 октомври 2014 г. във Витоша Парк Хотел се проведе Х Национална конференция по логопедия под надслов „Много езици, много култури – една комуникация“, „Езикови нарушения“ . Повече от 125 участници присъстваха на събитието. Доклади представиха преподаватели от три университета – Югозападен университет „Неофит Рилски“ /Благоевград/, Нов български университет /София/ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и логопеди от Логопедичен център – София, СБДПЛРДЦП „Св. София“ и Логопедичен център „Логос АБВ“. Участниците имаха възможност да посетят седем уъркшопа, които се проведоха от логопеди, преподаватели и специалисти от Логопедичен център – София, Институт за детско психично здраве, ОС България, Университетска болница „Александровска“, Българска академия на науките, Нов български университет.

 

 


 

 
 

Национална конференция по логопедия  Банско 2012

Сборник с доклади